Doftprov Nose work

 

För närvarande har vi inget doftprov inplanerat.

________________________________________________________________________________ 

Allmän info DOFTPROV nose work (DP)

Innan ett ekipage tillåts tävla behövs ett godkänt doftprov på den aktuella doften. Doftprovet kan genomföras utomhus eller inomhus.

För att delta på doftprovet krävs:

* bevis om medlemsskap i SKK organiskation, t ex Svenska nose workklubben, se www.snwk.se

* registreringsbevis med registreringsnummer alt tävlingslicens

* vaccinationsintyg

* att hunden är 10 mån gammal senast dagen före doftprov

* att arrangör och deltagare följer SKKs allmänna regler vid prov och tävling samt särskilda regler för Doftprov, se www.snwk.se/filarkiv