Vi kan tyvärr inte erbjuda privatträningar, beteendekonsultationer och träna din hund. Vi rekommenderar dig som behöver hjälp att söka hundpsykolog. Se https://sverigeshundforetagare.se för kontaktlista.

 

Privatträning/coaching hund

Har du svårt med tanken att komma på kurs med din busiga hund? Har du frågor du vill ta enskilt? Vill du ha hjälp att komma framåt med specifika moment i lydnaden, t ex inkallning, hundmöten, stadga, hantering? Här får du hjälp att komma framåt och du når snabbare resultat med privatträning. Instruktör: Annelie Andersson

Pris: 600 kr/tim, endast förmiddagar 

 

Beteendekonsultation oönskade beteenden hos hund

Många upplever problem med beteenden hos sin hund. Beteendet/ beteendena kan vara ett problem för hunden - men lika ofta för ägaren. Det kan t ex handla om skällande vid dörr, separationsproblem, rädsla för fyrverkerier eller aggression mot människor eller hundar.

Det mesta går att reda ut med hjälp utifrån. Här kan du få hjälp att nå varaktiga resultat genom att gå till grunden med vad som orsakar beteendet hos hunden och hur det kan förändras i en önskvärd riktning.

Vid ett första möte får ni svara på många frågor för att gå till botten med beteendet/-na, vi tittar om möjligt på beteendet och därefter ses vi vid tre tränings- och coachningstillfällen med ca tre veckors mellanrum. Vi har mailkontakt mellan träningstillfällena. Ni guidas framåt mot önskat resultat med hjälp av ett anpassat träningsprogram, ev remiss till veterinär m.m. Instruktörer och etologer Ida Milton och  Annelie Andersson.

Pris:  2500 kr, 4 x 1 tim, endast förmiddagar.Privatträning/coaching övriga husdjur

Har du ett husdjur som du vill ge stimulans? Vill du kanske träna det att vara mer tillfreds med hantering eller kunna lite roliga tricks? Med privatträning får du fullt fokus på dig och ditt djur. Instruktör: Annelie Andersson

Pris: 600 kr/tim, endast förmiddagar


Beteendekonsultation oönskade beteenden hos häst och smådjur

Har du ett djur vars beteende inte är önskvärt? Du kanske vill att din häst är lättare att lasta? Eller att den inte bits när du kommer in i boxen? Du kanske önskar att din katt inte jamar så högljutt eller att din kanin går att klippa klorna på utan strid? Något annat? Hjälp finns att få! Det här är beteenden som kräver uppföljning och hanteras i konsultationsform. 4 x 1 tim. För mer information är du varmt välkommen att kontakta oss! Instruktör och etolog: Annelie Andersson

Pris: 2000 kr,  4 x 1 tim, endast förmiddagar

 

Vi tränar Din hund

Kanske har du inte tid? Kanske har du inte lust att träna din hund i specifika beteenden? Vi gör det åt dig! Exempel på beteenden: skälla vid dörren, gå fint i kopplet, inkallning, hundmöten, servicebeteenden som t ex öppna dörrar, dra av kläder.

Det går till så att du lämnar hunden till Annelie en vecka (7 dgr) och hunden tränas åt dig, eller, om beteendet så kräver, en kombination av att du lämnar hunden till Annelie och Annelie kommer till er (t ex skälla vid dörr). När veckan gått ses vi ett par timmar för överföring av det nya beteendet och efter ytterligare en vecka har vi vid behov en timmas uppföljning. Instruktör och etolog: Annelie Andersson

Pris: 7000 kr 

(reseersättning tillkommer om mer än ca 2 mil från Linköping c)